Home Postbus Informatie Nederlands English
Home Zoeken forum Gastenboek Nieuws Weblinks
PERRY RHODAN


Perry Rhodan
Terug    INLEIDING

De eeuwig durende Perry Rhodan reeks is de ultieme vertolker van het SF genre ruimteopera, hieronder wordt over het algemeen een superavontuurlijk verhaal verstaan met kilometerslange ruimteschepen die van hot naar her suizen, grootscheepse ruimteslagen, vuurspuwende ruimtekanonnen en ontzaglijke heroïek. In de begintijd van de science fiction bestond er vrijwel niets anders. Gaande weg werd het SF verhaal volwassener, en werd er nog maar sporadisch iets in dit genre uitgebracht. Am rand des blauen nebels Perry Rhodan is hierop een uitzondering en mag gerust een unicum genoemd worden. Mede door de vaste schare aan fans bestaat de reeks al vele jaren, en zal het als het aan de schrijvers en uitgever ligt tot in de eeuwigheid voortduren. Het begon allemaal met de eerste vlucht naar de maan, waarna de verhaallijn van de serie zich verspreidde tot over de melkweg en zelfs andere melkwegen. Werkelijk ieder onderwerp of thema dat ooit ergens in het science fiction wereldje is voorgekomen kun je er tegen komen. Galactisch administrateur, alleenheerser, en avonturier Perry Rhodan, die al lang geleden onsterfelijk is gemaakt om de voortgang van de serie te waarborgen, heeft talloze gevaren afgewend die de verenigde wereld van de mensheid bedreigden en tegen de meest afschuwelijke vijanden gestreden. De benaming ruimteopera is hier dan ook echt op zijn plaats.

Terug    VOORGESCHIEDENIS

Geheim commando H.C.9 De Perry Rhodan reeks ontstond in het jaar 1960 na lang beraad tussen Kurt Bernhard (redacteur en lector bij Moewig Verlag te Munchen) en de beide Duitse auteurs Karl Herbert Scheer en Walter Ernsting (alias Clark Darlton). Men besloot een serie rondom een vaste persoon op te bouwen. Het was de bedoeling dat de reeks minimaal 100 afleveringen zou tellen. Darlton en Scheer hadden voor dat tijdstip beiden gewerkt aan de Utopia en de Terra reeks. Hier hadden ze het concept van een vaste persoon als held met succes toegepast. Darlton had elf romans over het ruimteschip Hurricane geschreven. Scheer had een reeks spionageverhalen onder de titel (ZBV) geschreven, met als hoofdpersonen de topagenten Thor Konnat en Hannibal Utan. Samen werkten Darlton en Scheer het karakter en de persoonlijkheid van de held Perry Rhodan uit. Scheer zette vervolgens een korte samenvatting van de eerste tien afleveringen op papier. Medio 1961 verscheen in Duitsland de eerste aflevering van Perry Rhodan op de markt. Men trok een aantal schrijvers aan om de continuïteit te kunnen waarborgen. Het succes was vanaf het begin fenomenaal. De Perry Rhodan reeks was in Duitsland niet meer te stuiten, en kon natuurlijk niet aan de aandacht van de nederlandse uitgevers ontsnappen. In 1967 verscheen geheel onverwachts bij uitgever Born een pocketeditie van het eerste deel (Operatie Stardust). In snel tempo kwamen de volgende vijf delen op de markt en daarna verdween de reeks geruisloos van het toneel. Gucky en het tijdruimteschip Naar verluidt voldeed de pocketeditie niet aan de verwachtingen. Toch besloot uitgeverij Born de serie een nieuwe kans te geven, te beginnen met nummer 7 (Invasie uit het heelal) in een voor Nederland destijds vrij onbekende vorm, namelijk als tijdschriftroman. De verhalen werden om de twee weken als romanuitgave gepresenteerd, maar ook deze poging mocht niet baten. Medio 1970 werd de rode reeks gestaakt. Echter dit keer onder protest van vele fans, die de serie met lede ogen zagen verdwijnen. Op verschillende plaatsen ontstonden clubs en door de wisselwerking tussen de fans en de uitgever werd medio 1971 de draad weer opgepakt. Uitgeverij Romanpers startte met de zogenaamde gele reeks waarbij men nummer 36 (De ziekte van de vergetelheid) op de markt bracht. Een later vond op initiatief van de uitgever de eerste Perry Rhodan dag plaats (die nu jaarlijks wordt georganiseerd door SF-Terra. Vanaf dat moment heeft de serie weliswaar uiterlijk nog een aantal veranderingen ondergaan, maar de Nederlandse lezer kan zich van af die tijd iedere week verheugen op een nieuwe aflevering uit de reeks.

De schatkamer der sterren Naast een reguliere wekelijkse tijdschrift reeks bestaat er sinds de jaren zeventig ook nog een secundaire serie Perry Rhodan verhalen, waarvan in Nederland maar een aantal afleveringen zijn vertaald. Het zijn verhalen over belevenissen van de mensen uit het door Perry Rhodan opgerichte zonne-imperium. De persoon Perry Rhodan staat soms wel maar soms ook niet centraal in deze verhalen. Het zijn soms gebeurtenissen die in de wekelijkse serie werden aangetipt en hier uit de doeken worden gedaan. Eindstation woestijnplaneet De reeks is een aanvulling op de tijdschrift reeks, bedoelt om wat meer achtergrond informatie te verschaffen over het ontstaan van het zonne-imperium. De Born pocket reeks werd tussen 1973 en 1975 in een aantal afleveringen in pocketformaat uitgebracht, en vormt een selectie uit deze secundaire reeks. Heel even mochten de liefhebbers proeven van deze reeks, maar na twaalf uitgaven hield Born het voor gezien. Vanaf 1980 deed uitgeverij Gradivus nog een poging om de secundaire reeks aan de man te brengen, maar na zestien uitgaven hield ook de Gradivus reeks op te bestaan en sindsdien moeten we het in Nederland stellen zonder de secundaire reeks. Een echt gemis voor de duizenden Perry Rhodan fans. Natuurlijk mag ik de Atlan reeks niet vergeten die door uitgeverij Barnett werd uitgebracht en gaat over Atlan, een van de hoofdpersonen uit de Perry Rhodan serie. De verhalen gaan over de USO (United Stars Organisation) waarvan Atlan de oprichter is. De USO is een galactische brandweer en commando reserve voor het zonne-imperium, die Perry Rhodan bijstaat om het imperium te beschermen tegen indringers en vijandige volkeren.


Terug    CHRONOLOGISCHE GEBEURTENISSEN

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de gebeurtenissen van Perry Rhodan en het zonne-imperium tijdens de eerste zeven cyclussen.

Eerste cyclus, 1971 : De Derde Macht (aflevering 1 t/m 49)

Perry Rhodan ontmoet de Arkoniden Crest en Thora, die met hun onderzoekskruiser op de Maan een noodlanding hebben gemaakt. Hij redt hen en geneest Crest. Met hun hulp en technologie richt hij de Derde Macht op als buffer tussen de westerse en oosterse machtsblokken. Hij verhindert daardoor een kernoorlog. De mutanten scharen zich aan de zijde van Perry Rhodan. De mensheid verenigt zich, en het eerste contact met wezens uit de ruimte vindt plaats.

Tweede cyclus, 2040 : Atlan en Arkon (aflevering 50 t/m 99)

Atlan de voormalige arkonidische imperator komt te voorschijn uit zijn onderzeese basis. Inmiddels is het zonne-imperium gesticht. Rhodan staat als regent aan het hoofd. Zowel Perry Rhodan als een aantal van zijn naaste medewerkers ontvangen een zogenaamde celdouche op kunstmatige planeet zwerver, om hun levensduur te verlengen. Er vinden gevechten plaats tegen de Druufs, een ras uit een ander universum, en er wordt een verbond gesloten met Arkon.

Derde cyclus, 2102 - 2114 : De Posbi’s (aflevering 100 t/m 149)

Er vindt een eerste ontmoeting plaats met de Akonen uit het blauwe sterrensysteem, en de zogenaamde fragmentschepen van de Posbi’s (positronisch-biologische robots) maken hun opwachting. De galactische alliantie met Perry Rhodan als leider wordt opgericht. De zoon van Rhodan (Thomas Cardiff) komt tegen zijn vader in opstand. Rhodan ontvangt een cellenactiveerder van HET en wordt onsterfelijk. Met de steun van de bevriende Posbi’s wordt de invasie van de Lauriens afgeslagen.
Vierde cyclus, 2326 - 2329 : Het tweede imperium (aflevering 150 t/m 199)

HET stopt met het geven een celdouche aan Perry Rhodan’s naaste medewerkers en verstopt ter compensatie 25 cellenactiveerders in de melkweg. Rhodan zet alles op alles om ze in handen te krijgen. De zogenaamde springwormen zaaien dood en verderf. De Terranen komen voor het eerst in contact met de Blues die de Eastside van de melkweg beheersen, en er ontstaat een conflict. De galactische alliantie brokkelt af en menselijke koloniewerelden komen in opstand. Perry Rhodan trouwt voor de tweede keer.

Vijfde cyclus, 2400 - 2406 : De meesters van de Eilanden (aflevering 200 t/m 299)

Perry Rhodan ontdekt de oude route naar Andromeda die door de Maahks werd geconstrueerd. De Meesters van de Eilanden hebben het voor het zeggen in de Andromeda nevel, en voelen zich bedreigd door de Terranen. Een oorlog is het gevolg. Rhodan en de zijnen worden door een tijdmachine naar het verleden gezonden en nemen deel aan het gevecht tussen de Maahks en de Lemurianen dat 50.000 jaar geleden plaats vond. Het raadsel van de Meesters van de Eilanden wordt ten slotte opgelost.

Zesde cyclus, 2435 - 2437 : M 87 (aflevering 300 t/m 399)

De superrobot Old Man verschijnt, en Perry Rhodan komt in de Wolken van Magalhaes terecht, een naast gelegen melkwegstelsel. Van daaruit gaat de tocht verder naar melkweg M87. Er ontstaat een conflict met de zogenaamde tijdpolitie. Er volgt een ontmoeting met de Ulebs en het ras van de Haloeters wordt gered van de ondergang.

Zevende cyclus, 3430 - 3438 : De Cappins (aflevering 400 t/m 499)

Een sprong van duizend jaar. Een groot aantal van de mutanten is door een crisis om het leven gekomen. De supermutant Ribald Corello verschijnt. Het zonne-imperium valt uiteen in vier nieuwe imperiums, die elkaar bestrijden. Rhodan laat een tijdmachine bouwen. Men komt in contact met de Takener en de Ganjasen, wezens uit het volk der Cappins. Perry Rhodan gaat met de Marco Polo, een nieuw superruimteschip naar de melkweg Gruelfin om zij vriend Ovaron te helpen. De Takener vallen intussen de melkweg binnen.


Terug    BEKNOPTE BIOGRAFIE

Dit artikel is een samenraapsel van artikelen en informatie dat reeds eerder is verschenen, aangevuld met mijn interpretatie. De volgende werken heb ik geraadpleegd om dit artikel te kunnen schrijven.

Perry Rhodan Jubileum nummer 500, uitgeverij Romanpers
Perry Rhodan samenvatting nr. 1 t/m 1250, uitgeverij Big Balloon
Geillustreerde Encyclopedie van de Science Fiction, uitgeverij Becht
Het Science Fiction boek, uitgeverij Kluwer

Ik ontleen geen rechten aan het gebruikte fotomateriaal.  Laatste update :
Valid XHTML Copyrights (c) - VoorElk